پزشکان  / .  دکتر علی جهانسوز

درباره پزشک

 • متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
 • فلوشیپ جراحی زانو
 • درمان پارگی ها و شکستگی های اورژانسی
 • جراحی تعویض مفصل
 • انواع جراحی بازسازی و آرتروزیک
 • جراحی رباط های صلیبی
 • جراحی مینیسک داخلی و خارجی
 • درمان زانوهای ضربدری و پرانتزی
 • گذراندن دوره فلوشیپ جراحی زانو به مدت 2سال در بیمارستان شفا یحیاییان
 • گذراندن دوره تکمیلی بورسیه از دانشگاه ایران به مدت3سال در کشور اتریش
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1374-1382 پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
  1384-1388 تخصص ارتوپدی علوم پزشکی ایران
  1391-1393 فلوشیپ جراحی زانو علوم پزشکی ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  1394 ارتوپدی جراح زانو محب کوثر
  1394 ارتوپدی جراح زانو چمران
  1394-1398 ارتوپدی جراح زانو نفت
  1394-1398 ارتوپدی جراح زانو فیاض بخش
  1401 ارتوپدی جراح زانو خاتم الانبیاء
  1394 تاکنون ارتوپدی جراح زانو ابن سینا