به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

درباره پزشک

 • متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
 • جراحی های مغز در زمینه خون ریزی های مغزی
 • تومورهای مغزی
 • سردرد
 • انحراف ستون فقرات
 • دیسک ستون فقرات
 • شکستگی ها
 • تومورهای داخل نخاع و مهره ها
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1372-1379 پزشکی عمومی شهید بهشتی تهران
  1382-1387 متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات علوم پزشکی ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات بانک ملی
  جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات پارسیان
  جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات خانواده ارتش
  از سال 1397 تاکنون جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات ابن سینا