پزشکان  / .  دکتر بابک جوانمرد

درباره پزشک

 • متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
 • فلوشیپ پیوند کلیه
 • نفر اول برد تخصص در کشور در سال 1390
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1376-1383 پزشک عمومی شهید بهشتی تهران
  1385-1390 تخصص اورولوژی شهید بهشتی تهران
  1393-1394 فلوشیپ پیوند کلیه شهید بهشتی تهران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 2018 تاکنون اورولوژی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهدای تجریش
  از سال 2018 تاکنون اورولوژی فلوشیپ پیوند کلیه ابن سینا