پزشکان  / .  دکتر حسین حاجی میرزایی

درباره پزشک

 • متخصص جراحی عمومی
 • فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
 • جراحی چاقی (اسلیو-بای پس معده)
 • جراحی فتق و سرطان های معده، روده باریک و روده بزرگ به روش لاپاراسکوپی
 • جراحی کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی
 • جراحی تیروئید
 • جراحی پستان
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1374-1381 پزشکی عمومی علوم پزشکی بابل
  1391-1396 جراحی عمومی علوم پزشکی شهید بهشتی
  1399-1400 فلوشیپ لاپاراسکوپی علوم پزشکی شهید بهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  2سال جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی شوش دانیال-خوزستان
  2سال جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی بابل-مازندران
  جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی شهدای تجریش
  جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی مدرس
  از سال 1399 تاکنون جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی ابن سینا