پزشکان  / .  دکتر سیدفاطمه حسینی

درباره پزشک

 • متخصص چشم
 • تشخیص بیماری های چشمی
 • انجام عمل های لازک و فیکو
 • تجویز عینک
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1373-1381 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم
  1384-1388 تخصص چشم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال1394 تاکنون چشم متخصص چشم ابن سینا