به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

درباره پزشک

 • متخصص پزشکی قانونی مسمومیت ها
 • مشاوره های تخصصی پزشکی قانونی در حوزه تروماتولوژی (بیمه ها و خسارات)
 • بررسی خطاهای پزشکی (بیماران، گروه پزشکی)
 • تشخیص تجاوزات جنسی
 • حقوق بالینی
 • آسیب های اجتماعی
 • اخذ برائت در موارد با ابهامات حقوقی
 • مدرس دانشگاه های کشور
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1370-1363 پزشکی عمومی علوم پزشکی اهواز
  1376-1379 بورد تخصصی پزشکی قانونی علوم پزشکی تهران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  1383-1385 پزشکی قانونی مدیر کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی
  1385-1386 پزشکی قانونی مدیر کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی
  1386-1389 پزشکی قانونی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور
  1391-1393 پزشکی قانونی رئیس شهرام
  از 1386 پزشکی قانونی مشاور معاونت درمان ابن سینا