پزشکان  / .  دکتر مهناز اکبری

درباره پزشک

 • فوق تخصص جراحی سرطان و غدد
 • فلوشیپ جراحی سرطان های خوش خیم و بدخیم پستان
 • فلوشیپ جراحی سرطان اعم از غدد تیروئید و پاراتیروئید
 • فلوشیپ جراحی بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان، زیبایی پستان و شکم
 • سرطان های گوارش، غدد، پوست و توده های شکم و لگن
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1375-1382 پزشکی عمومی علوم پزشکی کاشان
  1388-1393 فوق تخصص غدد شهید بهشتی
  1398-1400 فلوشیپ جراحی سرطان پستان شهید بهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1401-1394 غدد جراح بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان فجر تهران
  از سال 1396 تاکنون غدد جراح بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان ابن سینا