پزشکان  / .  دکتر مصطفی آگاه

درباره پزشک

 • متخصص جراحی عمومی
 • دارای بورد تخصصی
 • همکاری از سال تاسیس بیمارستان ابن سینا تاکنون
 • از سهامداران بیمارستان ابن سینا
 • جراحی زیبایی اندام و تنه
 • جراحی زیبایی پستان
 • جراحی زیبایی شکم و پهلو
 • جراحی زیبایی پلک
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1378-1382 جراحی عمومی علوم پزشکی شهیدبهشتی
  1391 فلوشیپ لیزر تهران
  2017-2018 فلوشیپ زیبایی اتریش

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1382 تاکنون جراحی عمومی فلوشیپ زیبایی ابن سینا