پزشکان  / .  دکتر شهرام رضایی

درباره پزشک

 • متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
 • جراحی زیبایی صورت و بینی
 • جراحی زیبایی گوش
 • جراحی های آندوسکوپی سینوس
 • جراحی های سر و گردن
 • گذراندن دوره های آندوسکوپی سینوس
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1366-1373 پزشکی عمومی علوم پزشکی ایران
  1377-1381 تخصص گوش و حلق و بینی علوم پزشکی ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1383 تاکنون گوش و حلق و بینی جراح گوش و حلق و بینی ابن سینا