پزشکان  / .  دکتر پوریا رویان

درباره پزشک

 • متخصص ارتوپدی
 • فلوشیپ جراحی ستون فقرات
 • عضو هیئت علمی دانشگاه
 • گذراندن دوره تکمیلی جراحی ستون فقرات در فرانسه
 • درمان کمر درد و دیسک کمر
 • درمان گردن درد و دیسک گردن
 • درمان انحراف ستون فقرات (کیفوز و اسکولیوز)
 • استئوتومی و جراحی مجدد ستون فقرات
 • درمان شکستگی های ستون فقرات
 • تزریق اپیدورال
 • تزریق سیمان به ستون فقرات (کیفوپلاستی)
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1381-1389 پزشکی عمومی تهران
  1389-1393 جراحی استخوان و مفاصل علوم پزشکی ایران
  1398-1400 فلوشیپ جراحی ستون فقرات علوم پزشکی ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  ارتوپدی رئیس گروه ارتوپدی بعثت
  از 1393 تاکنون ارتوپدی فلوشیپ جراحی ستون فقرات ابن سینا