به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

درباره پزشک

 • فوق تخصص بیماری های کلیه و فشارخون (نفرولوژی)
 • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-دانشیار
 • بیماری های کلیه و مجاری ادراری
 • فشارخون
 • پیوند کلیه
 • همو دیالیز
 • دیالیز صفاقی
 • دیابت
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  پزشکی عمومی علوم پزشکی ایران
  متخصص داخلی علوم پزشکی ایران
  فوق تخصص نفرولوژی علوم پزشکی تهران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  بیش از 15سال نفرولوژی فوق تخصص نفرولولوژی امام خمینی
  از 1400 تاکنون نفرولوژی فوق تخصص نفرولولوژی ابن سینا