پزشکان  / .  دکتر شادی شکرخوار

درباره پزشک

 • متخصص قلب و عروق
 • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • انجام اکوهای فوق تخصصی شامل اکوی مری برای تشخیص اختلالات دریچه ای
 • انجام تست استرس اکو برای تشخیص بیماری های عروق کرونر، انسداد بیماری و بیماری اتواسکلروز
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1377-1384 پزشکی عمومی دانشگاه شهید بهشتی
  1387-1395 تخصص قلب و عروق دانشگاه شهید بهشتی
  1395-1397 فلوشیپ اکوکاردیوگرافی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال1392 تاکنون قلب و عروق متخصص قلب و عروق / فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ابن سینا