پزشکان  / .  دکتر روزبه تقوی

درباره پزشک

 • متخصص ارتوپد
 • فلوشیپ جراحی دست
 • جراحی دست، آرنج و شانه
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1379-1386 پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
  1390-1394 تخصص ارتوپدی علوم پزشکی ایران
  1396-1398 فلوشیپ جراحی دست علوم پزشکی ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  1399 ارتوپدی جراح دست شفا یحیائیان
  از سال 1398 تاکنون ارتوپدی جراح دست ابن سینا