پزشکان  / .  دکتر محمد طایفه

درباره پزشک

 • متخصص جراحی عمومی
 • فلوشیپ لاپاراسکوپی
 • جراحی های پیشرفته چاقی (اسلیو-بای پس معده)
 • جراحی های پیشرفته کولورکتال
 • گذراندن دوره تکمیلی لاپاراسکوپی چاقی و جراحی کولورکتال در کشور فرانسه
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1378-1385 پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
  1385-1389 تخصص جراحی عمومی علوم پزشکی تهران
  1390-1392 فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی علوم پزشکی شهیدبهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1396 تاکنون جراحی عمومی جراح چاقی و لاپاراسکوپی پیشرفته ابن سینا