مرکز ژنتیک پزشکی درمانگاه ابن سینا به منظور رفاه حال مراجعین اقدام به راه اندازی سیستم جوابدهی آنلاین نموده و مراجعین محترم می توانند نتایج آزمایشات را بدون مراجعه به بیمارستان و از طریق وب سایت بیمارستان ابن سینا و کلیک بر روی سامانه جوابدهی آنلاین  و  وارد کردن شماره قبض  خود که روی قبض درج شده است به سامانه جوابدهی وارد شده ، نتیجه آزمایش خود را مشاهده نمایند.