رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی کاربردی

معرفی رشته های تحصیلی

رشته‌های کاردانی فنی :

 • تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی – اتاق عمل

 • تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی – آزمایشگاه تشخیص پزشکی

 • تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیون

با هدف رفع نیاز بخش‌های مختلف حوزه‌های شغلی در :

بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، اتاق‌های عمل، شرکت‌های تولید‌کننده و واردکننده تجهیزات پزشکی

برای تربیت نیروی انسانی ماهر با هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه جامع علمی کاربردی به دو روش نیمسالی (ترمی) وپودمانی طراحی و اجرا می‌شود.

رشته کاردانی فنی

کنترل عفونی و استریلیزاسیون

 • توانایی نصب و راه‌اندازی تجهیزات حوزه ‌کنترل عفونت و استریلیزاسیون و تاسیسات مربوطه
 • توانائی انجام تست های پذیرش
 • توانائی پایش عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی و تاسیسات مربوطه در حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون و تاسیسات مربوطه
 • عیب یابی و انجام تعمیرات اولیه
 • توانائی پیاده سازی روال های نگهداشت وسایل و تجهیزات پزشکی حوزه ‌کنترل ‌ عفونت و استریلیزاسیون و تاسیسات مربوطه
 • پیاده سازی روال های اسقاط وسایل و تجهیزات پزشکی
 • تکنسین تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی در حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون و تاسیسات مربوطه 
 • ناظر فنی فرآیند کنترل عفونت و استریلیزاسیون و تاسیسات مربوطه 
 • ارزیاب فنی
 • تکنسین فنی
 • سرپرست

رشته کاردانی فنی

تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی - آزمایشگاه تشخیص پزشکی

 • توانایی شناخت مواد، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و بازار وسایل تجهیزات پزشکیو توانایی شناخت فضای فیزیکی و ایمنی کار در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی
 • توانایی شناخت روش‌های دستگاهی سنجش آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی و توانایی تشخیص صحت و شرایط کارکرد تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
 • توانایی تعمیر کردن قطعات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
 • توانایی کالیبره کردن تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
 • توانایی سرویس و نگهداری پیشگویانه و پیشگیرانه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
 • توانایی گزاش نویسی فنی و مستند سازی عملکرد وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
 •  
 • تکنسین دستگاههای آزمایشگاههای تشخیص پزشکی
 • متصدی فنی تجهیزات آزمایشگاههای تشخیص پزشکی (در شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده، فروشندگان تجهیزات آزمایشگاهی، واحد سفارشات و خرید تجهیزات، واحد ترخیص گمرک)
 •  

رشته کاردانی فنی

رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی - اتاق عمل

 • قابلیت‌ها و توانمندی‌های فنی فارغ‌التحصیلان
 • توانایی شناخت فضای فیزیکی، مواد، وسایل و تجهیزات اتاق عمل و رعایت ایمنی هر یک از آنها
 • توانایی انجام کار با دستگاه‌ها و تجهیزات اتاق عمل و تشخیص صحت و شرایط کارکرد آنها
 • توانایی نگهداشت تجهیزات اتاق عمل و کالیبره کردن آنها
 • توانایی تشخیص عیوب و تعمیرات جزئی وسایل و تجهیزات اتاق عمل
 • توانایی گزارش نویسی فنی و مستندسازی عملکرد وسایل و تجهیزات اتاق عمل
 •  
 • تکنسین تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات اتاق عمل
 • متصدی فنی وسایل و تجهیزات اتاق عمل (در واحدهای فروش و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات، واحد سفارشات و خرید تجهیزات در شبکه سلامت، واحد ترخیص گمرک)
 •  

رشته کاردانی فنی

رشته کاردانی حرفه ای اموربیمه

 • یکی از ضروری ترین مسائلی که در جهان امروز شکل جدی به خود گرفته ، صنعت بیمه است .

  حوادث روزگار آنقدر متنوع و غیر قابل کنترل شده است که هیچ گاه نمی توان تصور کرد که می توانست راهی بهتر از بیمه را تصور کرد بیمه همانند حوادث دچار تنوع و تعدد شده است و برای هر یک از حوادث نوع خاصی از بیمه تعریف شده است .

  • دوره کاردانی بیمه یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از آموزش آن تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله نظری و عملی به طور رسمی عهده دار مسئولیتهایی در شبکه بیمه ای کشور، به ویژه در دوره های اجرایی میانی و پایین تر گردیده و خلاء حرفه ای موجود در این زمینه را بر طرف نمایند.
 • فارغ التحصیلان دوره کاردانی قادر خواهند بود فعالیتهای زیر را در سیستم بیمه ای کشور به ویژه در سطح شعب استانها انجام دهند:

  • انجام امور مربوط به صدور 
  • انجام امور مربوط به تسویه خسارات 
  • انجام امور مربوط به حسابداری شعب 
  • سرپرستی و یا معاونت واحدهای تابعه صنعت بیمه

رشته کاردانی فنی

رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اشخاص

۱۴۰۱

قابلیت ها و مهارت‌های فنی فارغ التحصیلان

دوره کارشناسی مدیریت بیمه از جمله برنامه های علمی و آموزشی است که به منظور دست یابی به اهداف زیر تهیه و تدوین گردیده است.

تربیت و تامین کادر متخصص ، کارآمد و متعهد مورد نیاز صنعت بیمه و سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور به منظور توسعه خدمات بیمه ای و فرهنگ بیمه در جامعه و استفاده هر چه بهتر و بیشتر از مزایای آن در جهت رفاه عمومی.

 • ارتقاء به سطح دانش بیمه در کشور و بی نیازی و کاهش وابستگی های اجتماعی به سایر کشورها.
 • ایجاد امکان ادامه تحصیل و ارتقاء علمی برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی این رشته و به دنبال آن زمینه سازی برای افزایش امکان اشتغال و رفع بیکاری.

با توجه به گستردگی و تنوع رشته های بیمه ای از یک سو و همچنین در دو بخش خصوصی به این صنعت و عرضه خدمات بیمه ای توسط دو بخش خصوصی و دولتی از سوی دیگر ، نیاز به متخصص این رشته بیشتر از گذشته احساس می گردد.

اگر چه فعالیت های بیمه های بازرگانی عمدتاً در سه گروه اموال ، اشخاص و مسئولیت دسته بندی می شود ولی در حال حاضر این رشته به دو گرایش اموال و مسئولیت و اشخاص تقسیم که برای هر یک گرایش ها دروس تخصصی خاصی در نظر گرفته شده است.

۱۴۰۱
۱۴۰۱

مشاغل قابل احراز

 • فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه با کسب مهارتهای لازم قادر خواهند بود سمتهای میانی و بالایی مدیریت در سازمان های بیمه ای و صنف بیمه کشور را احزار و ضمن توسعه و ارتقاء سطح خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها و شعبات آن ها اعم از داخل یا خارج موجب تولید و اشتغال بیشتر و صادارت نامرئی بیمه گردند.

همچنین آن ها قادر خواهند بود با راه اندازی دفاتر نمایندگی و یا کارگزاری علاوه بر بهینه سازی شبکه فروش به لحاظ ارائه خدمات مشاوره به اقشار مختلف خاصه بیمه گذاران ضمن احقاق حقوق ایشان موجب کاهش دعاوی و پیشگیری از بسیاری از هزینه های مختلف در جامعه گردند.

۱۴۰۱

رشته کاردانی فنی

رشته کاردانی حرفه ای دارویاری

 • توانایی برقراری ارتباط موثر و صحیح در محیط کار
 • توانایی استفاده از نرم افزار پرونده سلامت الکترونیک
 • توانایی سازماندهی و اداره کردن مرکز اردائه دهنده خدمات داروئی
 • توانایی انجام نسخه پیچی براساس استانداردهای سازمانهای بیمه گر و وزارت بهداشت
 • توانایی انجام عملیات انبارداری
 • توانایی انجام عملیات صندوق داری
 •  
 • متصدی امور دارویی در داروخانه های بخش خصوصی و دولتی 
 • متصدی امور دارویی در انبار داری در مراکز بهداشت شهرستان ها و استان ها 
 • متصدی امور دارویی در شرکت های توزیع دارو 
 • جذب داروخانه بیمارستانی _شهری
 •  

رشته کاردانی فنی

رشته کاردانی حرفه ای مطب داری

 • قابلیت‌ها و توانمندی‌های فنی فارغ‌التحصیلان
 • توانایی برقراری ارتباط اجتماعی مناسب، موثر و صحیح با مسئولین و ارباب رجوع محیط کار
 • توانایی گزارش نویسی و تشکیل پرونده
 • توانایی استفاده از نرم افزار پرونده سلامت الکترونیک
 • توانایی سازماندهی و اداره کردن مطب
 • توانایی انجام اقدامات و کمکهای اولیه بهداشتی براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان
 •  
 • منشی و متصدی امور دفتری در:

  • مطب های پزشکان عمومی
  • در مطب های پزشکان متخصص
  • در کلینیک های بخش دولتی
  • در درمانگاههای خصوصی
  • در دفاتر مشاوره پزشکی و پایگاههای پزشک خانواده (بخش دولتی و خصوصی)
  • در مراکز مشاوره تغذیه (بخش خصوصی و دولتی)
  • در مراکز مشاوره شیردهی (بخش خصوصی و دولتی)
  • در مراکز مشاوره و ارائه خدمات ترک اعتیاد

رشته کاردانی فنی

رشته کاردانی حرفه ای مددکاری کودک

 • شناخت گروههای هدف کودکان
 • ایجاد ارتباط موثر با گروههای هدف کودکان
 • ارائه گزارش کامل مددکاری
 • برقراری ارتباط با کودکان
 • بکارگیری تکنیک های مددکاری در مواقع بحرانی
 •  
 • واحدهای درمانی و بیمارستانهای اطفال
 • انجمن ها و خیریه های مرتبط با کودک
 • مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و کودکان کارو خیابان 
 • مرکز مشاوره وترک اعتیاد کودکان
 • دادگاههای مربوط به جرائم کودکان
 • مراکز بهزیستی و شیرخوارگاهها
 •  

رشته کاردانی فنی

رشته کارشناسی حرفه ای بیمه مسئولیت

 • شناخت و ظرفیت سنجی بازار بیمه مسئولیت 
 • شناخت ریسک و ارائه بیمه نامه ها با توجه به نیاز مشتری
 • معرفی خدمات پس از فروش بیمه مسئولیت
 • شناخت ساختار سازمان بیمه در ایران و جهان
 •  
 • کارشناس خدمات بیمه مسئولیت – اشخاص
 • کارشناس بازیابی فنی و صدور بیمه مسئولیت -اشخاص 
 • کارشناس خسارت بیمه مسئولیت- اشخاص
 • کارشناس مسئول اجرائی بیمه مسئولیت- اشخاص
 • مدیر مرکز و شعب مسئولیت –اشخاص
 •  

رشته کاردانی فنی

رشته مهندسی فنآوری آزمایشگاه تشخیص پزشکی

 • تعمیر و کالیبره کردن تجهیزات و وسایل پیشرفته آزمایشگاهی
 • ارزیابی تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی و شناخت مواد مصرفی مناسب و آزمایشگاههای تشخیص طبی
 • مدیریت نگهداری تجهیزات و تدوین گزارشات کارشناسی و مقایسه ای درخصوص چرخه عمر وسایل
 •  
 • مهندسی فنی / مدیر فنی مستقر در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
 • مسئول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاههای تشخص پزشکی
 • کارشناس ناظر تجهیزات آزمایشگاهی در اداره امور آزمایشگاها (نظارت و تایید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی، واحد سفارشات و خرید تجهیزات، واحد ترخیص گمرک) و شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی 
 • مهندس نصب، نگهداری و تعمیرات دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 •