معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی

معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا از سال ۱۳۹۲ تحت پوشش و حمایت «موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی» با چهار رشته کاردانی و یک رشته کارشناسی شروع به کار کرد.

مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا در رشته ی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی با سه گرایش اتاق عمل، آزمایشگاه، کنترل عفونت و استریلیزاسیون و همچنین دوره کاردانی امور بیمه و کارشناسی بیمه اشخاص شروع به جذب دانشجو کرده است.

چشم انداز مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا:

قصد دارد تا در میان مدت در قالب یک مرکز آموزش بین المللی معتبر و پیشرو در زمینه تربیت نیروی انسانی کارآمد پیراپزشکی و پشتیبانی مورد نیاز نظام سلامت فعالیت نماید.

رسالت مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا:

تربیت نیروی انسانی کارآمد پیراپزشکی و پشتیبانی نظام سلامت منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی در قالب آموزشهای علمی کاربردی می باشد.