مسیرهای دسترسی به بیمارستان ابن سینا
slider pic

شما می­ توانید از طریق اتوبوس، تاکسی به بیمارستان ابن سینا دسترسی پیدا کنید:

خطوط اتوبوس

  • از ایستگاه متروی صادقیه با استفاده از خطوط اتوبوس هایی که به سمت میدان صادقیه و ابتدای خیابان آیت الله کاشانی راهی هستند میتوان به بیمارستان ابن سینا رسید.

خطوط مترو

خطوط تاکسی

  • از مترو صادقیه به وسیله ون های موجود می توانید به مدت چند دقیقه به بیمارستان ابن سینا برسید.
  • از میدان آزادی سوار تاکسی های میدان صادقیه شوید و به بیمارستان ابن سینا برسید.

نحوه مراجعه با وسیله شخصی

  • مسیر شماره ۱: در انتهای خیابان آیت الله کاشانی نرسیده به میدان صادقیه به بیمارستان ابن سینا می رسیم.
  • ​مسیر شماره ۲: از میدان آزادی وارد بزرگراه محمدعلی جناح شده، سپس وارد میدان صادقیه شوید، در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی بیمارستان ابن سینا واقع شده است.

نکته:

مسیر های منتهی به بیمارستان ابن سینا در طرح زوج و فرد و ترافیک نیستند.

همچنین کلینیک نفس (مخصوص بیماری های تنفسی) در مجاورت بیمارستان ابن سینا واقع شده است؛ و درمانگاه ابن سینا در فلکه دوم صادقیه - ابتدای خیابان شهید اعتمادی قرار دارد.