کارکنان

این صفحه ویژه پرسنل بیمارستان ابن سینا می باشد:

"برای تکمیل این پرسشنامه ها به سامانه آوید مراجعه نمائید."

  • پرسشنامه رضایت سنجی شغلی
  • پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار

 

جهت ورود به سامانه آوید ویژه آموزش پرسنل، کلیک نمائید:

click 

در این بخش می توانید از جدیدترین اطلاعیه ها و اخبار و رویدادهای بیمارستان مطلع شوید:

click