به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

اسلایدر پزشکان - طرح ۱

اسلایدر پزشکان - طرح ۲

اسلایدر پزشکان - طرح ۳

اسلایدر پزشکان - طرح ۵ (جدید)

اسلایدر پزشکان - طرح ۶ (جدید)