Gallery  / .  روز جهانی ایمنی بیمار
روز جهانی ایمنی بیمار
  • 29 شهریور, 1402
  • manager
  • دیدگاه: 0

گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان ابن سینا

۲۶ شهریورماه ۱۷ سپتامبر (مصادف با روز جهانی ایمنی بیمار) در راستای اجرای برنامه‌های مرتبط با ایمنی بیمار راند مدیریتی ایمنی بیمار با حضور اعضای محترم تیم مدیریتی ایمنی بیمار جناب آقای دکتر انیسیان (مسئول فنی و مسئول ایمنی بیمار) –جناب آقای دکتر کاظمیان (معاون محترم درمان) آقای بوالحسنی (مدیر اجرایی بیمارستان) آقای مجید احمدی هدایت (مدیر پرستاری و بهبود کیفیت) خانم رضائیان (سوپروایزر کنترل عفونت) خانم محمدی (کارشناس هماهنگ کننده ی ایمنی بیمار) خانم فائزه سپهری (سوپروایزر آموزش) خانم مریم توکلی (سوپروایزر بالینی) آقای صادق خزائی (سوپروایزر بالینی) آقای حسن خرم (سوپروایزر بالینی) و با حضور تمامی پرسنل بخش‌ها انجام شد و مشکلات مرتبط با ایمنی بیمار در بخش‌ها توسط پرسنل  جهت رسیدگی به امور مطرح گردید.

مسئول ایمنی بیمار بیمارستان جناب آقای دکتر انیسیان رهنمودهای لازم در خصوص افزایش ایمنی بیمار در سطوح مختلف را ایراد فرمودند و به پیشنهادهای مطرح شده توسط پرسنل گوش جان سپردند.

شایان ذکر است، به همت سوپروایزر ارتقا سلامت جامعه (سرکار خانم برومند) و رابطین  آموزش به بیمار با نظارت سوپروایزر ایمنی(سرکار خانم محمدی) و سوپروایزر آموزش (سرکار خانم سپهری)، آموزش به بیماران در خصوص جلب مشارکت  بیماران در راستای ارتقا ایمنی در لابی بیمارستان و در بخش های مختلف درمانی و پاراکلینیک انجام گردید.

همچنین آموزش های لازم در خصوص جلب مشارکت بیماران و راهکارهای افزایش ایمنی بیمار برای پرسنل در سطوح  مختلف انجام گردید.