بخش ها (دپارتمان)  / .  پرسنل بدو ورود
New personnel

پرسنل بدو ورود

این صفحه ویژه پرسنل جدید الورود به مجموعه ابن سینا می باشد:

برای ثبت ساعت و روزهای حضور خود در مجموعه ابن سینا لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید:

click

جهت تحویل لباس پرسنلی می توانید به انبار به ادرس زیر مراجعه نمائید:

 خیابان اعتمادیان- پاساژ سبحان – درب اداری پاساژ – طبقه منفی دو

آقای سرسرائی

ebnesina anbar

پرسنل می توانند به صورت روزانه از ساعت ۹الی ۱۱ صبح به واحد تغذیه واقع در طبقه هفتم بیمارستان مراجعه و فیش تهیه نمائید.
(در هر بخش با ارائه فیش، تحویل غذا امکان پذیر است)

لطفا فایل آموزشی مربوط به خود را از لینک زیر دانلود نمائید:

(جهت مشاهده فایل ها، پس از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نمائید)

 

ساعات کاری