پزشکان  / .  دکتر کوروش آبار

درباره پزشک

 • متخصص بیماری های داخلی-غدد
 • بیماری های غدد
 • بیماری دیابت
 • بیماری تیروئید
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1365-1373 پزشکی عمومی علوم پزشکی شهیدبهشتی
  1379-1383 متخصص داخلی علوم پزشکی تهران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  1390 تاکنون داخلی متخصص غدد ابن سینا