پزشکان  / .  دکتر ناصر علیزاده

درباره پزشک

 • متخصص داخلی
 • فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد
 • انجام آندوسکوپی بیماری کبد
 • کلونوسکوپی تشخیصی و درمانی
 • بالون معده
 • بوتاکس معده
 • خارج کردن سنگ صفراوی
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1371-1378 پزشکی عمومی ارومیه
  1382-1386 تخصص داخلی تبریز
  1390-1392 فوق تخصص گوارش آنکارا

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از 1397 تاکنون داخلی فوق تخصص گوارش و کبد ابن سینا