پزشکان  / .  دکتر سعیده آرین نیاء

درباره پزشک

 • فوق تخصص روماتولوژی
 • بیماری‌های خودایمنی و التهابی
 • بیماری‌های مفصلی غیرالتهابی و حادشونده
 • بیماری‌های بافت نرم
 • درد مزمن
 • اختلالات متابولیک موثر بر استخوان
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1372-1385 پزشکی عمومی آزاد اسلامی تهران
  1381-1385 تخصص داخلی شهید بهشتی
  1387-1389 فوق تخصص روماتولوژی شهید بهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال1394 تاکنون روماتولوژی فوق تخصص روماتولوژی ابن سینا