پزشکان  / .  دکتر بهروز غریب

درباره پزشک

 • فوق تخصص خون و سرطان بالغین
 • کلیه سرطان های هماتولوژی و بزرگسالان
 • درمان بیماران کم خون در افراد بالای 14سال
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1366-1374 پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
  1378-1382 تخصص داخلی شهیدبهشتی تهران
  1386-1389 فوق تخصص خون و سرطان بالغین تهران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از 1386 خون فوق تخصص خون و سرطان بالغین شرکت نفت
  از 1389 تاکنون خون فوق تخصص خون و سرطان بالغین ابن سینا