پزشکان  / .  دکتر حامد جوادیان

درباره پزشک

 • متخصص جراحی مغز و اعصاب
 • جراحی دیسک و ستون فقرات
 • جراحی تومورها
 • خونریزی های مغزی و اختلالات جمجمه
 • جراحی های ستون فقرات از جمله تومورهای نخاع و تنگی کانال
 • جراحی دیسک کمر و گردن همراه با اختلالات ساختاری و شکستگی های ستون فقرات
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1382-1389 پزشکی عمومی علوم پزشکی کردستان
  1393-1398 تخصص مغز و اعصاب علوم پزشکی شهید بهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  1398 مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب علوم پزشکی زاهدان
  1399 مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب علوم پزشکی ایرانشهر
  1400 مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب تندیس
  1400 مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب ابن سینا