پزشکان  / .  دکتر هما مسرور

درباره پزشک

 • فوق تخصص بیماری های کلیه و فشارخون (نفرولوژی)
 • بیماری های داخلی کلیه
 • فشارخون
 • نارسایی کلیه
 • دیالیز
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1371-1379 پزشکی عمومی علوم پزشکی شهیدبهشتی
  1386-1390 متخصص داخلی شهیدبابایی
  1395-1397 فوق تخصص نفرولوژی علوم پزشکی شهیدبهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  1401 تاکنون نفرولوژی فوق تخصص نفرولولوژی ابن سینا