پزشکان  / .  دکتر ندا راد

درباره پزشک

 • متخصص داخلی
 • فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد
 • آندوسکوپی تشخیصی و درمانی
 • کلونوسکوپی تشخیصی و درمانی
 • ERCP
 • ویزیت بیماری های کبد و صفراوی
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1374-1381 پزشکی عمومی علوم پزشکی شهیدبهشتی
  1385-1389 تخصص داخلی علوم پزشکی اصفهان
  1394-1396 فوق تخصص گوارش علوم پزشکی شهید بهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1393-1390 داخلی متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی قم
  از سال 1398-1396 گوارش و کبد فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  از سال 1399 تاکنون گوارش و کبد فوق تخصص گوارش و کبد ابن سینا