پزشکان  / .  دکتر ندا زرین نژاد

درباره پزشک

 • نورولوژی
 • متخصص مغز و اعصاب
 • گذراندن دوره آموزشی تخصصی در کشور انگلیس به مدت یکسال
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1376-1384 دکترای عمومی علوم پزشکی تهران
  1389-1394 تخصص نورولوژی شهید بهشتی تهران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1386-1384 داخلی مغز و اعصاب نورولوژی استان لرستان
  از سال 1388 داخلی مغز و اعصاب نورولوژی استان آذربایجان غربی
  از سال 1396-1394 داخلی مغز و اعصاب نورولوژی استان همدان
  از 1396 تاکنون داخلی مغز و اعصاب نورولوژی ابن سینا