پزشکان  / .  دکتر رویا شهریاری پور

درباره پزشک

 • جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
 • فلوشیپ جراحی درون بین - لاپاراسکوپی (هیسترکتومی-خارج رحمی-کویت و ...)
 • فلوشیپ هیسترکتومی(میوم- پولیپ- تشخیصی و ...)
 • انجام زایمان (سزارین-طبیعی)
 • انجام جراحی های زیبایی
 • انجام پاپ اسمیر
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1381-1388 پزشکی عمومی دانشگاه تنکابن
  1391-1395 تخصص زنان و زایمان دانشگاه ایران
  1398-1399 فلوشیپ لاپاراسکوپی دانشگاه ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1391-1388 زنان و زایمان مسئول بهداشت استان بوشهر
  از سال1398-1395 زنان و زایمان هیئت علمی دانشگاه شاهرورد
  از سال 1400 تاکنون زنان و زایمان جراح و متخصص ابن سینا