پزشکان  / .  دکتر سامان خرمی نژاد

درباره پزشک

 • متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
 • جراحی زیبایی بینی
 • جراحی زیبایی گوش
 • جراحی های آندوسکوپی سینوس
 • جراحی های سر و گردن
 • گذراندن دوره های بازآموزی مقدماتی و پیشرفته جراحی بینی و سینوس
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1365-1373 پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
  1375-1379 تخصص گوش و حلق و بینی علوم پزشکی ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  1381-1390 گوش و حلق و بینی جراح گوش و حلق و بینی علوم پزشکی ارتش
  1384-1401 گوش و حلق و بینی جراح گوش و حلق و بینی چشمخانه
  1384-1401 گوش و حلق و بینی جراح گوش و حلق و بینی ابن سینا