پزشکان  / .  دکتر عبدالامیر مرتضوی

درباره پزشک

 • متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
 • لیزر پروستات
 • درمان سنگ کلیه
 • بیش از 22سال سابقه ارزشمند در بیمارستان تخصصی ابن سینا
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1360-1368 پزشکی عمومی دانشگاه مراغه
  1368-1372 تخصص دانشگاه مراغه

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1379-1372 کلیه و مجاری ادراری گذراندن طرح و فعالیت پزشکی استان مراغه
  از سال1379 تاکنون جراحی کلیه و مجاری ادراری پزشک ابن سینا