پزشکان  / .  دکتر ناصر ملک پور

درباره پزشک

 • متخصص جراحی عمومی
 • فلوشیپ جراحی چاقی و لاپاراسکوپی پیشرفته
 • فلوشیپ جراحی عروق و اندو وسکولار
 • جراحی گوارش
 • جراحی چاقی
 • جراحی عروق و روش های اندوواسکولار
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1376 پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
  1385 تخصص جراحی عمومی ارومیه
  1389 فلوشیپ جراحی عروق و اندو وسکولار علوم پزشکی شهیدبهشتی
  1400 فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته، علوم پزشکی شهیدبهشتی

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1388 تاکنون جراحی عمومی جراح چاقی و لاپاراسکوپی پیشرفته ابن سینا